Obchodní partner
Jsme smluvní servis pojišťoven
Jsme smluvní servis
 

GDPR

spinner
  1. Subjekt tímto uděluje Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR).
 
  1. Správce bude zpracovávat tyto osobní údaje:
    Jméno a příjmení; adresa; telefonní číslo; podpis, ; emailová adresa;
 
  1. Zabezpečení ochrany osobních údajů
Správce je povinen přijmout veškerá opatření nezbytná k tomu, aby byla chráněna práva a soukromí Subjektů údajů. Správce je zejména povinen přijmout veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému, nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů neoprávněnými osobami.
 
  1. Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem informování zákazníka o stavu zakázky, změny zakázky, storno zakázky a marketingových akcích správce. Informace budou správcem zpracovávány patnác let od objednávky.
 
  1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však mohou pro Správce zpracovávat zaměstnanci Autoservisu Hoffmann s.r.o.
 
 
  1. Z důvodů souvisejících s činností Správce může vzniknout potřeba kontaktovat Subjekt, a to za účelem: Informování o stavu zakázky, změny zakázky, storno zakázky a marketingových akcích správce. V takovém případě je stanovisko Subjektu k jednotlivým formám kontaktu ze strany Správce následující:
telefonicky: subjekt souhlasí s kontaktem
prostřednictvím SMS: subjekt souhlasí s kontaktem
e-mailem: subjekt souhlasí s kontaktem
poštou: subjekt souhlasí s kontaktem
 
  1. Správce dává Subjektu na vědomí, že podle GDPR má Subjekt právo: vzít souhlas kdykoli zpět
 
  1. Subjekt uděluje s výše uvedeným zpracováním svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoli zpět, a to zasláním e-mailu na adresu: ucto@autoservishoffmann.cz nebo písemně na adresu: Autoservis Hoffmann s.r.o., Průmyslová 1577, Praha 9, 198 00.
 
 
 
© Copyright 2020 Autoservis Hoffmann s.r.o.